Hino – 101 – Cantemos, Juntos, Louvores a Deus

Hino – 101 – Cantemos, Juntos, Louvores a Deus

           G                          D          G 1.Can te mos, juntos, lou vo res a Deus     C                A7     D E ce lebramos ...
Hino 161 – Em Cristo Há Perdão

Hino 161 – Em Cristo Há Perdão

      G               C                 G 1.O E vangelho va mos anun ci ar:           D7                            G Pois Cris to quer...
Hino 353 – Eleitos Nós Somos

Hino 353 – Eleitos Nós Somos

      G                              D                    G 1.E lei to nós somos por Deus , o Verda dei ro,                            ...